Registracija
Gydytojo
pasirinkimas
Vizito datos ir laiko
pasirinkimas
Vizito tikslo
nustatymas
Registracijos
pateikimas